ŠTITNIK PROTIV NEOVLAŠTENOG UZIMANJA VODE SA NADZEMNOG HIDRANTA

stitnik za nadzemni hidrant
  • Štitnik protiv neovlaštenog uzimanja vode sa nadzemnog hidranta

Neovlašteno uzimanje vode sa hidrantskih priključaka iz dana u dan postaje sve veći problem sa kojim se susreću svi distributeri vode.
Ljudi jednostavno neovlašteno pristupaju hidrantu, a to im je omogućeno iz razloga što hidrant uvijek mora biti dostupan, a sva potrebna oprema za neovlašteni pristup hidrantu se može kupiti ili posuditi.

Naime, radi se o količini vode koju je nemoguće utvrditi i samim time se i gubitci na distribucijskim mrežama nerijetko znaju drastično povećati.
Suočeni s ovim problemom i u suradnji sa nekolicinom ljudi iz vodoopskrbnih poduzeća, proizveli smo rješenje koje će uvelike otežati neovlašteno uzimanje vode sa nadzemnih hidranata – štitnik protiv neovlaštenog uzimanja vode s nadzemnog hidranta.

Štitnik protiv neovlaštenog uzimanja vode sa nadzemnog hidranta sastoji se od 2 dijela :

- zaštitni čep

- specijalni ključ

Zaštitni čep

- izrađen od aluminija masivne konstrukcije

- izrađuje se u dimenzijama 52 mm i 75 mm

Specijalni ključ

- izrađen od čelika sa završnom obradom niklanjem

PDF DATOTEKA