GPRS LOGGER GLB3D

logger GLB3D2
  • tri digitalna ulaza
  • prvi ulaz ima frekventni brojač
  • logiranje svakih 10 min
  • dnevno slanje podataka
  • isporuka podataka na FTP server
  • SMS alarmi na digitalnim ulazima
  • brza i jednostavna konfiguracija
  • isporuka podataka u XML formatu
  • baterijsko napajanje (dugi vijek)

Telemetrijski uređaj GLB3D je uređaj namijenjen prikupljanju mjernih i kontrolnih informacija u svrhu nadzora, praćenja i očitavanja digitalnih i analognih signala. Uređaj se napaja sa interne baterije i stoga je idealan za korištenje na lokacijama na kojima ne postoji napajanje električnom energijom. Moguća mu je primjena u raznim područjima mjerenja i nadzora kao što su nadzor i očitavanje raznih brojila (vode, električne energije, plina te praćenje stanja senzora, detekcija pristupa i sl.)

Telemetrijski uređaj GLB3D prikuplja informacije o stanju digitalnih ulaza, posprema ih u internu memoriju te ih putem GPRS modula periodički prosljeđuje na udaljeni FTP server. Podaci se dostavljaju na udaljeni poslužitelj (FTP server) u XML formatu što omogućava jednostavnu integraciju uređaja u bilo koju bazu ili aplikaciju.

GLB3D je opremljen sa tri digitalna ulaza koji omogućavaju prikupljanje informacija sa senzora pokreta, loma, raznih kontaktnih alarmnih senzora itd. Svi digitalni ulazi posjeduju brojače opsega 999999999 i brzine 60 Hz koji omogućavaju prikupljanje informacija o raznim brojačima (vodomjeri, plinomjeri, brojila električne energije, brojila radnih sati, brojila prometa i sl.) Prvi digitalni ulaz posjeduje frekventni brojač brzine 50000 Hz. Svi ulazi imaju mogućnost postavljanja SMS alarma.

Napajanje:

Baterijsko napajanje: 2 litijske baterije 3.6V   17000 mAh

Životni vijek baterija: 3+ godina

Zamjenjive baterije

Podaci:

Logiranje: svakih 10 min

Format podataka: XML

Isporuka podataka: udaljeni poslužitelj (FTP server)

Ulazi:

Digitalni ulazi: 3 digitalna ulaza, sva 3 imaju brojače impulsa, a prvi i brojač frekvencije

Maksimalni ulazni napon: 15V

Maksimano kapacitivno opterećenje ulaza: 10nF

Opće karakteristike:

Dimenzije: 120 x 80 x 55 mm (DVŠ)

Materijal: polikarbonat

Boja: siva