GPRS LOGGER GL2A7D7C

GL2A7D7C
  • sedam digitalnih ulaza
  • sedam brojača impulsa
  • dva analogna ulaza
  • isporuka podataka na FTP server
  • SMS alarmi na ulazima
  • brza i jednostavna konfiguracija
  • isporuka podataka u XML formatu
  • backup baterija

Telemetrijski uređaj GL2A7D7C je uređaj namijenjen prikupljanju mjernih i kontrolnih informacija u
svrhu nadzora, praćenja te očitavanja digitalnih i analognih signala. Uređaj se napaja sa 12V DC
istosmjernog napona te je zbog jako niske potrošnje pogodan za instalacije napajane solarnim
sustavima. Moguća mu je primjena u raznim područjima mjerenja i nadzora kao što su nadzor i
očitavanje raznih brojila (vode, električne energije, plina te protoka, temperature, tlaka, praćenje
stanja senzora, detekcija pristupa i sl.)

Telemetrijski uređaj GL2A7D7C prikuplja informacije o stanju digitalnih i analognih ulaza, posprema ih
u internu memoriju te ih putem GPRS modula periodički prosljeđuje na udaljeni FTP server. Podaci se
dostavljaju na udaljeni poslužitelj (FTP server) u XML formatu što omogućava jednostavnu integraciju uređaja u bilo koju bazu ili aplikaciju.

GL2A7D7C je opremljen s dva analogna ulaza 0-20mA koja omogućavaju prikupljanje informacija sa raznih senzora (tlaka, protoka, temperature i sl.) kao i sedam digitalnih ulaza koji omogućavaju prikupljanje informacija sa senzora pokreta, loma, raznih kontaktnih alarmnih senzora itd. Svi digitalni ulazi posjeduju brojače opsega 999999999 i brzine 100 Hz koji nam omogućavaju prikupljanje informacija o raznim brojačima (vodomjeri, plinomjeri, brojila električne energije, brojila radnih sati, brojila prometa i sl.) Prvi digitalni ulaz posjeduje frekventni brojač brzine do 50000 Hz. Svi ulazi imaju mogućnost postavljanja parametara za SMS alarmiranje u slučaju odstupanja od zadanih vrijednosti.

GL2A7D7C je opremljen dvjema baterijama od kojih je jedna CR2032 i služi za održavanje RTC, a druga
je punjiva, tip 18650, koja služi za neometan rad brojača prilikom ispada električne energije.

Napajanje:

Napon napajanja: 12V DC

Potrošnja: 5W

Backup baterija za 10-15 dana rada bez struje

Podaci:

Slanje podataka : od svakih 2 min do jednom na mjesec

Format podataka : XML

Isporuka podataka: udaljeni poslužitelj (FTP server)

Ulazi:

Digitalni ulazi: 7 digitalnih ulaza, svih 7 imaju brojače impulsa,a prvi i frekventni brojač

Maksimalni ulazni napon: 15V

Maksimalno kapacitivno opterećenje ulaza: 10nF

Analogni ulazi: 2 analogna ulaza 0-20mA

Opće karakteristike:

Dimenzije : 145 x 90 x 42 mm (DŠV)

Materijal : ABS

Boja: svijetlo siva